“A Sinistra”… ti la pagnotta! (III filippica)

Stannu a Misciagni to’ vagnuni
ca ‘ntra loru so’ cumpagnuni,
belli cumpiti e cuntignusi
a capu jerta e nu picca rugnusi.

Si ni vennara allu prestu
cu la Bibbia e lu Manife
stu
e ‘rrivara, manu a manu,
lu tuttori e lu sacri
stanu.

Cu li chiacchiri, a ‘nu mumentu,
feciara la li
sta ti lu Cambiamentu
e siccomu la ‘ntrama era longa
circara li voti a Pagghialonga.

Cu lu meli e do’ nizzioni
si futtera Rifondazioni;
po’ pircè simbraunu veri
scera subbutu allu puteri.

Lu tuttori mo’ s’è spustatu
propria ti co
sti allu “luvatu”
e manteni, all’intrasatta,
‘nu uecchi allu pesci e l’atru alla iatta.

Ti lu Cumuni s’è fattu patrunu
e la parola no’ vota a nisciunu,
era cumpitu quandu si ni venni
e mo’, anveci, latta a do’ menni.

Vannu girandu all’ora bona
cu mantenunu la poltrona,
cercunu li voti pi circu
stanza
no’ pi la facci ma pi la panza.

Ci tu vai ddo lu tuttori
ti ricevi a tutti l’ori,
e mo’ ca
stamu sotta votazioni
lu truevi sempri a disposizioni.

Ci vue’ signata ‘na pumata
ti ‘ni enchji ‘na cranata,
e prima alla porta cu ti lassa
cu ‘na farsa scheta ti la ‘nfassa.

Stu tuttori, cu la rizzetta
rompi a tutti la carzetta
e prima cu trasi a cunfitenza
t’è ‘mmattuta ‘na priferenza.

Ci li cierchi ‘na nizzioni
ti la segna ti l’elezioni,
e ci ti scappa ‘nu
stirnutu
ti manda trittu ddo Canutu.

Ci no’ la faci ‘ntra lu rinali
ti manda alli Sirvizi Suciali,
ci li tici ca ha fattu pinzieri
cuddu ti ‘pponta ‘nu cli
steri.

Ci va nasca ca si cumunista
perdi lu bbeni ti la vi
sta
e acitatu comu a ‘na iena
ti metti subbutu a quarantena.

Ntra la chiesa, è n’atra storia,
lu rusariu ticunu a mimoria;
quandu spicciunu, cu ‘na mossa,
volunu cantunu bandiera rossa.

Pi prima cosa, quandu essunu,
vannu subbutu cu si cunfessunu
e poi, toppu la comunioni,
volunu fannu la rivoluzioni.

La tumenaca è ‘na gran sciurnata,
ti la ratiu fannu messa cantata
e comu to’ muenici murali
sti
volunu passunu pi comuni
sti.

Ntra ‘na recumaterna e n’avimaria
parlunu ti pulitaca e di puisia,
parlunu ti appaldi e di turnisi
e scasciunu la capu alli misciagnisi.

Cu sienti parlari lu “papicchiu”,
mo’ l’è vinutu puru lu ticchiu,
e ‘ntra lu tiscorsu, a ogni parola,
“ticimu cussì” si l’è mparatu alla scola.

Pi sti elezioni, ci li viti,
si pprisentunu cu li mani puliti,
ma hanna spiecari, a conclusioni,

s
t’urtimi teci anni ti commissioni.

Ti sinistra no’ tenunu nienti,
né lu cori e mancu la menti,
quiddi propria ti quand’hannu nati

sembrunu to’ sibborcri ‘nquacinati.